Haven

UVlaanderen

De haven van Antwerpen draagt bij aan onze welvaart.

Antwerpen heeft de op één na grootste haven van Europa. Daar ben ik, als Antwerpenaar, best fier op, maar tegelijkertijd ben ik ook wel bezorgd. Zijn al die bedrijven wel veilig? En wat met de vervuiling? En hoe moet het nu verder met de files? En verdwijnen er niet te veel dorpen zoals Doel als de haven verder uitbreidt? …

De haven van Antwerpen draagt bij aan onze welvaart. Meer lezen »

‘Unsettled’ van Isabelle Pateer

Doel. Dat is het lege polderdorp, het griezelige dorp met de kerncentrale, het dorp dat ontruimd moest worden voor de uitbouw van de haven. Maar dat is ook het fotogenieke dorp, dat prachtig vastgelegd werd in het project ‘Unsettled‘ (2007-2013) van de Nederlandse fotografe Isabelle Pateer (1980), waarmee ze de eerste prijs wegkaapte op het internationale fotografiefestival Photovisa (2013) in Rusland. Wil je meer foto’s zien, wil je meer te weten komen over het verhaal achter ‘unsettled’ of over de fotografe zelf, bezoek dan zeker eens haar website : Isabelle Pateer.

Kirsten_Isabelle-Pateer

‘Unsettled’ van Isabelle Pateer Meer lezen »

Historisch scheldespektakel in Lillo

Zonder Schelde, geen Antwerpen. Dit jaar, 150 jaar na de afkoop van de Scheldetol, wordt ‘onze’ stroom extra in de verf gezet. Afgelopen weekend kreeg je een fantastisch lesje geschiedenis tijdens een historisch spektakel in Lillo Waterdorp. En laat dat nu juist een goede voorbereiding zijn als je tijdens de Bollekesfeesten deelneemt aan de grote stadsquiz. Hopelijk stelt Freek of Bart er een vraag over 😮 Info : stadsquiz

Heb je het gemist? Geen paniek. Enkele fotootjes en een overzicht brengen je helemaal ‘up-to-date’. Laten we beginnen bij de Romeinen en zijn beroemdste soldaat Silvius Brabo die, volgens de legende, de hand van de geldzuchtige reus Antigoon afhakte omdat die een tol vroeg voor alle schepen die de Schelde opvoeren. Mocht je het niet weten, een standbeeld van Brabo staat op de Grote Markt en is het symbool van vrijheid van de stad en de haven. Na de Romeinen kwamen de Vikingen, die de stad vernielden in  836. Gelukkig werd Antwerpen terug opgebouwd, maar enkel langs de rechteroever. Toen kwamen de Franken. Antwerpen werd ingelijfd bij Oost-Francië (Duitsland-rechteroever). Aan de overkant van de Schelde, die als staatsgrens fungeerde, lag West-Francië (Frankrijk-linkeroever). En een staatsgrens moést verdedigd worden. Dus werd er een burcht (1200-1225) gebouwd, waarvan het Steen nog een restant is. In de 13e eeuw kreeg Antwerpen stadsrechten. Onder de heerschappij van Karel V en later Filip II van Spanje floreerde de stad en groeide, dankzij de haven, uit tot een internationale stad (Gouden Eeuw). Halverwege de 16e eeuw kreeg het Calvinisme grote aanhang. De stad werd woeliger. Het katholicisme werd verboden. Duizenden rooms-katholieken ontvluchtten de stad na de Beeldenstorm (1566). Ondertussen werd de anti-Spaanse opstand vanuit Antwerpen gevoed. Ook geraakte, door alle oorlogen, de Spaanse staatskas leeg, wat leidde tot achterstallige betalingen van soldij. Muitende Spaanse soldaten plunderde de stad en vermoordden duizenden burgers tijdens de Spaanse Furie (1576). Dit scherpte het anti-Spaanse gevoel nog aan. Maar de Spanjaarden sloegen terug. Zij sneden de bevoorradingen af door middel van een schepenbrug dwars over de Schelde en brachten Antwerpen ten val (1585). Het Calvinistische stadsbestuur werd afgezet en de protestanten ontvluchtten de stad naar de noordelijke Nederlanden. Dit was het begin van de scheiding van de Nederlanden. Als wraak sloten onze noorderburen de Scheldemonding af en de haven kwijnde weg ten voordele van die van Amsterdam. Dit was de donkerste periode van Antwerpen, die 200 jaar duurde. Maar toen kwamen de Fransen én Napoleon. De Schelde werd opnieuw geopend (1792), delen van Holland werden ingenomen om de vrije vaart op de Schelde te verzekeren en de opdracht tot het graven van het oudste dok, het Bonaparte dok, werd gegeven. Toch bleef Antwerpen in éérste instantie een oorlogshaven, ‘het pistool gericht op Engeland’. Na de val van Napoleon werden de Nederlanden terug herenigd en koning Willem I wilde Antwerpen terug uitbouwen tot handelshaven. Maar in 1830 werd België onafhankelijk verklaard. Dat was een weinig aanvaardbare situatie voor de Hollanders. Hoewel zij, met hulp van het Franse leger, verjaagd werden, wilden zij zich niet neerleggen bij de situatie. In 1839 werd uiteindelijk het scheidingsverdrag getekend waarbij de invoering van de tol weer een feit was. Gelukkig en dankzij de Engelse Lord Palmerston beschreef het verdrag dat Antwerpen een internationale doorvoerhaven moest worden én dat België de tol moest kunnen afkopen. Dat gebeurde op 16 juli 1863 met de financiële hulp van de maritieme naties. Getuigen van dit heugelijke feit én feest zijn de monumenten op het Marnixplein en de Lambermontplaats. Vandaag is er geen tol meer, maar toch blijft de frictie met de Nederlanders bestaan. Zo verzetten ze zich tegen het graven van de Schelde-Rijnverbinding in 1925 en is er de onwil om de Schelde uit te baggeren zodat grotere schepen de haven kunnen aandoen. Tja, de Schelde was, is én blijft tegelijk ons zorgenkind én onze levensader. (bronnen : www.anieuws.be, Wikipedia)Lillo-Waterdorp

Historisch scheldespektakel in Lillo Meer lezen »

Bustour doorheen de Antwerpse haven

De Antwerpse haven, de trots van ‘A’ en één van de meest begeerde plekjes op aarde. Niet voor niets dat er doorheen de jaren tot op de dag van vandaag voor gevochten en over geruzied wordt. Eén van de belangrijkste momenten in zijn geschiedenis is 16 juli 1863, de dag waarop de maritieme naties van over heel de wereld de Nederlandse tol op de scheepvaart van en naar Antwerpen afkochten. Naar aanleiding van de 150ste verjaardag van het Schelde Vrij-verdrag zet het Havenbedrijf de Schelde in de kijker met tal van activiteiten. Wij kozen voor de Haven Bustour. Echt interessant! Een dikke merci aan het Havenbedrijf voor dit gratis initiatief en proficiat aan de fantastische gids, die de haven kende zoals zijn broekzak. Info : 150jaar Schelde Vrij, De Haven Bustour (hopelijk is er nog een plaats vrij), Flandria Bollekesfeesten

Hierbij een beeldverslag en de belangrijkste zaken die we geleerd hebben :

Haventoer(1) De Antwerpse haven is goed voor 146.000 jobs in Vlaanderen waarvan meer dan 60.000 jobs in de haven (2) De haven van Antwerpen is de tweede grootste haven van EU -na Rotterdam- wat betreft goederen en is de grootste haven in oppervlakte (3) Het Bonapartedok uit 1811 is het oudste dok, de Antwerpse haven ontwikkelde zich in verschillende fasen verder stroomafwaarts, eerst op de rechteroever, dan op de linkeroever en gaat nog verder met de ontwikkelingszone Saeftinghe (4) De Antwerpse haven is de grootste fruithaven – 2,5 km fruitkaai- en koffiehaven -permanent 270.000 à 300.000 kg groene koffie in stock, die op beurzen van New York en London verhandeld worden- in EU (5) De Berendrechtsluis is de grootste zeesluis ter wereld met een lengte van 500m, een breedte van 68m en een diepte van 17,75m, de Deurgancksluis is een zeesluis in aanbouw en is tijdens de havendagen in september te bezoeken (6) Dagelijks komen er 42 zeeschepen, 163 binnenschepen en 250 goederentreinen (7) Containers die per zeeboot aankomen worden verder vervoerd via het spoor (10%), de binnenvaart (34%) en op de weg (56%) (8) De Antwerpse haven heeft 1.200 km treinsporen -totale spoorwegennet van België is 3.900 km- en dagelijks worden er 250 treinen gevormd of gesplitst in een volledig automatisch ‘ultratech’ spoorvormingscentrum (9) Containers op de kade worden 7 hoog gestapeld indien leeg, 3 hoog indien vol, container op boten die het Albertkanaal bevaren zijn 3 hoog gestapeld maar momenteel worden alle bruggen verhoogd tot 9,10 m zodat de boten 4 hoog gestapeld kunnen worden (10) de ‘Hoge Maai’ werd in de jaren ’80 gesaneerd en verwerkt enkel biologisch afbreekbaar materiaal met methaangaswinning als gevolg dat vervolgens door Indaver gebruikt wordt.

Bustour doorheen de Antwerpse haven Meer lezen »

Het nieuwe havenhuis

Ik kan het niet onder stoelen of banken steken. Ik ben fier op onze Antwerpse haven. De kers op de taart wordt het nieuwe Havenhuis op kaai 63. Daar ben ik toch van overtuigd sinds mijn bezoek tijdens de ‘Open Wervendag’ afgelopen zondag. Bovenop de voormalige brandweerkazerne (dat een beschermd gebouw is en dus gelukkig niet afgebroken mocht worden) wordt een glazen volume in de vorm van een boot geplaatst. Bekijk nu al het resultaat. Indrukwekkend!

nieuw-havenhuisEnkele weetjes : De ontwerper van het nieuwe Havenhuis is de Britse toparchitecte Zaha Hadid. De werken startten op 1 oktober 2012 en duren 33 kalendermaanden, dus is het af in 2015.  De kostprijs is 49,9 miljoen Euro en kadert in een totaal van 1,6 miljard Euro die het havenbedrijf in de komende jaren investeert. 500 werknemers krijgen hun werkplek in dit nieuwe Havenhuis. De Antwerpse Haven is de tweede grootste van Europa en goed voor 146.500 jobs. Dit levert een totaal toegevoegde waarde op van 9,563 miljard Euro.

Foto’s genomen tijdens de ‘Open Wervendag’Havenhuis01

Het nieuwe havenhuis Meer lezen »